A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Bogatynia

Bogatynia
brak 0.83% 0.97% 1.10% 1.24% 1.38% 1.52% 1.65% 1.79% 1.93% 2.06%
danych 0.96% 1.09% 1.23% 1.37% 1.51% 1.64% 1.78% 1.92% 2.05% 2.2%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:19 634
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 664
Liczba ważnych kart:3 662
Frekwencja wyborcza:18.66%
Liczba głosów ważnych:3 511
% głosów ważnych:95.88%
Liczba głosów na listy komitetu:38
% 1.08%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 12 31.58 0.34
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 6 15.79 0.17
GRENIUCH Tomasz Wiesław 2 5.26 0.06
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 4 10.53 0.11
BORODACZ Artur Piotr 6 15.79 0.17
ICKIEWICZ Anna Urszula 1 2.63 0.03
DROZDOWSKA Joanna Ewa 2 5.26 0.06
ROK Wiesław Robert 1 2.63 0.03
LUDKOWSKA Maria 2 5.26 0.06
HELCYK Justyna Magdalena 2 5.26 0.06