A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat zgorzelecki 

zgorzelecki
brak 0.83% 0.97% 1.10% 1.24% 1.38% 1.52% 1.65% 1.79% 1.93% 2.06%
danych 0.96% 1.09% 1.23% 1.37% 1.51% 1.64% 1.78% 1.92% 2.05% 2.2%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:75 513
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 432
Liczba ważnych kart:14 429
Frekwencja wyborcza:19.11%
Liczba głosów ważnych:13 849
% głosów ważnych:95.98%
Liczba głosów na listy komitetu:193
% 1.39%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Zawidów 3 504  659  659  631  11  1.74
Zgorzelec 26 365  5 964  5 963  5 786  75  1.30
Bogatynia 19 634  3 664  3 662  3 511  38  1.08
Pieńsk 7 367  1 000  1 000  960  0.83
Sulików 4 902  918  918  863  19  2.20
Węgliniec 7 071  1 086  1 086  1 016  20  1.97
Zgorzelec 6 670  1 141  1 141  1 082  22  2.03
Ogółem 75 513  14 432  14 429  13 849  193  1.39
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 50 25.91 0.36
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 34 17.62 0.25
GRENIUCH Tomasz Wiesław 9 4.66 0.06
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 16 8.29 0.12
BORODACZ Artur Piotr 24 12.44 0.17
ICKIEWICZ Anna Urszula 9 4.66 0.06
DROZDOWSKA Joanna Ewa 16 8.29 0.12
ROK Wiesław Robert 7 3.63 0.05
LUDKOWSKA Maria 7 3.63 0.05
HELCYK Justyna Magdalena 21 10.88 0.15