A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Zgorzelec

Zgorzelec
brak 0.83% 0.97% 1.10% 1.24% 1.38% 1.52% 1.65% 1.79% 1.93% 2.06%
danych 0.96% 1.09% 1.23% 1.37% 1.51% 1.64% 1.78% 1.92% 2.05% 2.2%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:26 365
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 964
Liczba ważnych kart:5 963
Frekwencja wyborcza:22.62%
Liczba głosów ważnych:5 786
% głosów ważnych:97.03%
Liczba głosów na listy komitetu:75
% 1.30%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 18 24.00 0.31
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 15 20.00 0.26
GRENIUCH Tomasz Wiesław 6 8.00 0.10
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 2 2.67 0.03
BORODACZ Artur Piotr 6 8.00 0.10
ICKIEWICZ Anna Urszula 4 5.33 0.07
DROZDOWSKA Joanna Ewa 6 8.00 0.10
ROK Wiesław Robert 4 5.33 0.07
LUDKOWSKA Maria 4 5.33 0.07
HELCYK Justyna Magdalena 10 13.33 0.17