A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Zawidów

Zawidów
brak 0.83% 0.97% 1.10% 1.24% 1.38% 1.52% 1.65% 1.79% 1.93% 2.06%
danych 0.96% 1.09% 1.23% 1.37% 1.51% 1.64% 1.78% 1.92% 2.05% 2.2%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 504
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:659
Liczba ważnych kart:659
Frekwencja wyborcza:18.81%
Liczba głosów ważnych:631
% głosów ważnych:95.75%
Liczba głosów na listy komitetu:11
% 1.74%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 1 9.09 0.16
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 2 18.18 0.32
GRENIUCH Tomasz Wiesław 0 0.00 0.00
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 1 9.09 0.16
BORODACZ Artur Piotr 5 45.45 0.79
ICKIEWICZ Anna Urszula 1 9.09 0.16
DROZDOWSKA Joanna Ewa 1 9.09 0.16
ROK Wiesław Robert 0 0.00 0.00
LUDKOWSKA Maria 0 0.00 0.00
HELCYK Justyna Magdalena 0 0.00 0.00