A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Pieńsk

Pieńsk
brak 0.83% 0.97% 1.10% 1.24% 1.38% 1.52% 1.65% 1.79% 1.93% 2.06%
danych 0.96% 1.09% 1.23% 1.37% 1.51% 1.64% 1.78% 1.92% 2.05% 2.2%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 367
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 000
Liczba ważnych kart:1 000
Frekwencja wyborcza:13.57%
Liczba głosów ważnych:960
% głosów ważnych:96.00%
Liczba głosów na listy komitetu:8
% 0.83%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 0 0.00 0.00
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 4 50.00 0.42
GRENIUCH Tomasz Wiesław 0 0.00 0.00
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 1 12.50 0.10
BORODACZ Artur Piotr 0 0.00 0.00
ICKIEWICZ Anna Urszula 0 0.00 0.00
DROZDOWSKA Joanna Ewa 1 12.50 0.10
ROK Wiesław Robert 1 12.50 0.10
LUDKOWSKA Maria 0 0.00 0.00
HELCYK Justyna Magdalena 1 12.50 0.10