A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Sulików

Sulików
brak 0.83% 0.97% 1.10% 1.24% 1.38% 1.52% 1.65% 1.79% 1.93% 2.06%
danych 0.96% 1.09% 1.23% 1.37% 1.51% 1.64% 1.78% 1.92% 2.05% 2.2%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 902
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:918
Liczba ważnych kart:918
Frekwencja wyborcza:18.73%
Liczba głosów ważnych:863
% głosów ważnych:94.01%
Liczba głosów na listy komitetu:19
% 2.20%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 6 31.58 0.70
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 3 15.79 0.35
GRENIUCH Tomasz Wiesław 0 0.00 0.00
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 3 15.79 0.35
BORODACZ Artur Piotr 5 26.32 0.58
ICKIEWICZ Anna Urszula 1 5.26 0.12
DROZDOWSKA Joanna Ewa 1 5.26 0.12
ROK Wiesław Robert 0 0.00 0.00
LUDKOWSKA Maria 0 0.00 0.00
HELCYK Justyna Magdalena 0 0.00 0.00