A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Węgliniec

Węgliniec
brak 0.83% 0.97% 1.10% 1.24% 1.38% 1.52% 1.65% 1.79% 1.93% 2.06%
danych 0.96% 1.09% 1.23% 1.37% 1.51% 1.64% 1.78% 1.92% 2.05% 2.2%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 071
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 086
Liczba ważnych kart:1 086
Frekwencja wyborcza:15.36%
Liczba głosów ważnych:1 016
% głosów ważnych:93.55%
Liczba głosów na listy komitetu:20
% 1.97%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 7 35.00 0.69
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 4 20.00 0.39
GRENIUCH Tomasz Wiesław 0 0.00 0.00
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 3 15.00 0.30
BORODACZ Artur Piotr 1 5.00 0.10
ICKIEWICZ Anna Urszula 1 5.00 0.10
DROZDOWSKA Joanna Ewa 1 5.00 0.10
ROK Wiesław Robert 0 0.00 0.00
LUDKOWSKA Maria 0 0.00 0.00
HELCYK Justyna Magdalena 3 15.00 0.30