A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Zgorzelec

Zgorzelec
brak 0.83% 0.97% 1.10% 1.24% 1.38% 1.52% 1.65% 1.79% 1.93% 2.06%
danych 0.96% 1.09% 1.23% 1.37% 1.51% 1.64% 1.78% 1.92% 2.05% 2.2%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 670
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 141
Liczba ważnych kart:1 141
Frekwencja wyborcza:17.11%
Liczba głosów ważnych:1 082
% głosów ważnych:94.83%
Liczba głosów na listy komitetu:22
% 2.03%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 6 27.27 0.55
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 0 0.00 0.00
GRENIUCH Tomasz Wiesław 1 4.55 0.09
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 2 9.09 0.18
BORODACZ Artur Piotr 1 4.55 0.09
ICKIEWICZ Anna Urszula 1 4.55 0.09
DROZDOWSKA Joanna Ewa 4 18.18 0.37
ROK Wiesław Robert 1 4.55 0.09
LUDKOWSKA Maria 1 4.55 0.09
HELCYK Justyna Magdalena 5 22.73 0.46