A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Pielgrzymka

Pielgrzymka
brak 1.56% 1.83% 2.09% 2.36% 2.63% 2.90% 3.16% 3.43% 3.70% 3.96%
danych 1.82% 2.08% 2.35% 2.62% 2.89% 3.15% 3.42% 3.69% 3.95% 4.23%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 739
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:574
Liczba ważnych kart:574
Frekwencja wyborcza:15.35%
Liczba głosów ważnych:543
% głosów ważnych:94.60%
Liczba głosów na listy komitetu:22
% 4.05%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 11 50.00 2.03
KUBICA Anna Maria 2 9.09 0.37
NOWAK Bogusław Jerzy 1 4.55 0.18
GÓRNIAK Judyta 3 13.64 0.55
WIDŁAK Artur Fryderyk 0 0.00 0.00
NOWACKA Agata Łucja 1 4.55 0.18
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 2 9.09 0.37
ZAWADZKA Stanisława Natalia 1 4.55 0.18
TABISZ Jacek 1 4.55 0.18
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 0 0.00 0.00