A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Świerzawa

Świerzawa
brak 1.56% 1.83% 2.09% 2.36% 2.63% 2.90% 3.16% 3.43% 3.70% 3.96%
danych 1.82% 2.08% 2.35% 2.62% 2.89% 3.15% 3.42% 3.69% 3.95% 4.23%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 286
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:950
Liczba ważnych kart:950
Frekwencja wyborcza:15.11%
Liczba głosów ważnych:898
% głosów ważnych:94.53%
Liczba głosów na listy komitetu:24
% 2.67%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 7 29.17 0.78
KUBICA Anna Maria 5 20.83 0.56
NOWAK Bogusław Jerzy 2 8.33 0.22
GÓRNIAK Judyta 3 12.50 0.33
WIDŁAK Artur Fryderyk 3 12.50 0.33
NOWACKA Agata Łucja 3 12.50 0.33
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 0 0.00 0.00
ZAWADZKA Stanisława Natalia 1 4.17 0.11
TABISZ Jacek 0 0.00 0.00
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 0 0.00 0.00