A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Zagrodno

Zagrodno
brak 1.56% 1.83% 2.09% 2.36% 2.63% 2.90% 3.16% 3.43% 3.70% 3.96%
danych 1.82% 2.08% 2.35% 2.62% 2.89% 3.15% 3.42% 3.69% 3.95% 4.23%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 480
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:739
Liczba ważnych kart:739
Frekwencja wyborcza:16.50%
Liczba głosów ważnych:705
% głosów ważnych:95.40%
Liczba głosów na listy komitetu:11
% 1.56%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 3 27.27 0.43
KUBICA Anna Maria 2 18.18 0.28
NOWAK Bogusław Jerzy 1 9.09 0.14
GÓRNIAK Judyta 0 0.00 0.00
WIDŁAK Artur Fryderyk 2 18.18 0.28
NOWACKA Agata Łucja 1 9.09 0.14
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 0 0.00 0.00
ZAWADZKA Stanisława Natalia 1 9.09 0.14
TABISZ Jacek 1 9.09 0.14
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 0 0.00 0.00