A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Złotoryja

Złotoryja
brak 1.56% 1.83% 2.09% 2.36% 2.63% 2.90% 3.16% 3.43% 3.70% 3.96%
danych 1.82% 2.08% 2.35% 2.62% 2.89% 3.15% 3.42% 3.69% 3.95% 4.23%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 691
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 006
Liczba ważnych kart:1 006
Frekwencja wyborcza:17.68%
Liczba głosów ważnych:960
% głosów ważnych:95.43%
Liczba głosów na listy komitetu:39
% 4.06%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 7 17.95 0.73
KUBICA Anna Maria 15 38.46 1.56
NOWAK Bogusław Jerzy 3 7.69 0.31
GÓRNIAK Judyta 5 12.82 0.52
WIDŁAK Artur Fryderyk 3 7.69 0.31
NOWACKA Agata Łucja 4 10.26 0.42
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 0 0.00 0.00
ZAWADZKA Stanisława Natalia 1 2.56 0.10
TABISZ Jacek 0 0.00 0.00
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 1 2.56 0.10