A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Gmina Koneck

Koneck
brak 13.17% 13.95% 14.72% 15.50% 16.27% 17.05% 17.82% 18.60% 19.37% 20.15%
danych 13.94% 14.71% 15.49% 16.26% 17.04% 17.81% 18.59% 19.36% 20.14% 20.92%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 683
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:386
Liczba ważnych kart:386
Frekwencja wyborcza:14.39%
Liczba głosów ważnych:369
% głosów ważnych:95.60%
Liczba głosów na listy komitetu:61
% 16.53%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZEMKE Janusz Władysław 49 80.33 13.28
KRZYŻANOWSKA Elżbieta 2 3.28 0.54
POLAK Urszula 0 0.00 0.00
GRZĄDZIEL Krzysztof 7 11.48 1.90
IWICKA Urszula 0 0.00 0.00
KOWAROWSKI Łukasz Mariusz 1 1.64 0.27
BRZOSKOWSKA Danuta Wioletta 1 1.64 0.27
WADOŃ Jan 1 1.64 0.27
GAIK-MAZUREK Beata Maria 0 0.00 0.00
MAKOWSKI Maciej Sławomir 0 0.00 0.00