A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Gmina Waganiec

Waganiec
brak 0.54% 0.88% 1.22% 1.56% 1.90% 2.24% 2.57% 2.91% 3.25% 3.59%
danych 0.87% 1.21% 1.55% 1.89% 2.23% 2.56% 2.90% 3.24% 3.58% 3.93%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 623
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:531
Liczba ważnych kart:531
Frekwencja wyborcza:14.66%
Liczba głosów ważnych:509
% głosów ważnych:95.86%
Liczba głosów na listy komitetu:20
% 3.93%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MARZEC Maciej Jan 2 10.00 0.39
MICHAŁEK Iwona Krystyna 4 20.00 0.79
KOZŁOWSKI Krzysztof Ryszard 0 0.00 0.00
PROKOPOWICZ Wojciech 6 30.00 1.18
NALASKOWSKI Jacek Andrzej 3 15.00 0.59
BŁĄDEK-MIKOŁAJCZYK Katarzyna 1 5.00 0.20
SOPEL-SZAMOCKA Joanna 0 0.00 0.00
LASKOWSKI Dariusz Jan 3 15.00 0.59
POGONOWSKA-SZADKOWSKA Ewa Monika 1 5.00 0.20
WALKOWIAK Andrzej 0 0.00 0.00