A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Gmina Zakrzewo

Zakrzewo
brak 13.17% 13.95% 14.72% 15.50% 16.27% 17.05% 17.82% 18.60% 19.37% 20.15%
danych 13.94% 14.71% 15.49% 16.26% 17.04% 17.81% 18.59% 19.36% 20.14% 20.92%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 930
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:481
Liczba ważnych kart:481
Frekwencja wyborcza:16.42%
Liczba głosów ważnych:450
% głosów ważnych:93.56%
Liczba głosów na listy komitetu:73
% 16.22%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZEMKE Janusz Władysław 55 75.34 12.22
KRZYŻANOWSKA Elżbieta 6 8.22 1.33
POLAK Urszula 2 2.74 0.44
GRZĄDZIEL Krzysztof 7 9.59 1.56
IWICKA Urszula 0 0.00 0.00
KOWAROWSKI Łukasz Mariusz 0 0.00 0.00
BRZOSKOWSKA Danuta Wioletta 1 1.37 0.22
WADOŃ Jan 1 1.37 0.22
GAIK-MAZUREK Beata Maria 1 1.37 0.22
MAKOWSKI Maciej Sławomir 0 0.00 0.00