A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Miasto Brodnica

Brodnica
brak 0.11% 0.30% 0.48% 0.67% 0.85% 1.04% 1.22% 1.41% 1.59% 1.78%
danych 0.29% 0.47% 0.66% 0.84% 1.03% 1.21% 1.40% 1.58% 1.77% 1.96%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:21 766
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 847
Liczba ważnych kart:4 846
Frekwencja wyborcza:22.27%
Liczba głosów ważnych:4 719
% głosów ważnych:97.38%
Liczba głosów na listy komitetu:71
% 1.50%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MARZEC Maciej Jan 40 56.34 0.85
MICHAŁEK Iwona Krystyna 9 12.68 0.19
KOZŁOWSKI Krzysztof Ryszard 5 7.04 0.11
PROKOPOWICZ Wojciech 2 2.82 0.04
NALASKOWSKI Jacek Andrzej 4 5.63 0.08
BŁĄDEK-MIKOŁAJCZYK Katarzyna 3 4.23 0.06
SOPEL-SZAMOCKA Joanna 1 1.41 0.02
LASKOWSKI Dariusz Jan 3 4.23 0.06
POGONOWSKA-SZADKOWSKA Ewa Monika 0 0.00 0.00
WALKOWIAK Andrzej 4 5.63 0.08