A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Brodnica

Brodnica
brak 0.18% 0.33% 0.47% 0.62% 0.77% 0.92% 1.06% 1.21% 1.36% 1.50%
danych 0.32% 0.46% 0.61% 0.76% 0.91% 1.05% 1.20% 1.35% 1.49% 1.65%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:21 766
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 847
Liczba ważnych kart:4 846
Frekwencja wyborcza:22.27%
Liczba głosów ważnych:4 719
% głosów ważnych:97.38%
Liczba głosów na listy komitetu:56
% 1.19%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CYWIŃSKA Marta Ewa 29 51.79 0.61
WILKOWSKI Wojciech Sławomir 6 10.71 0.13
HRABSKI Piotr Michał 2 3.57 0.04
SZENDEL Weronika 2 3.57 0.04
POŁĄCZAK Wojciech 2 3.57 0.04
BORUCKA Irena 1 1.79 0.02
ANDUŁA Miłosz 1 1.79 0.02
LASKOWSKA Julia 7 12.50 0.15
RZĄDKOWSKI Kamil Piotr 2 3.57 0.04
DŁUGOSZ Rafał Tomasz 4 7.14 0.08