A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat brodnicki 

brodnicki
brak 0.18% 0.33% 0.47% 0.62% 0.77% 0.92% 1.06% 1.21% 1.36% 1.50%
danych 0.32% 0.46% 0.61% 0.76% 0.91% 1.05% 1.20% 1.35% 1.49% 1.65%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:61 007
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 579
Liczba ważnych kart:11 578
Frekwencja wyborcza:18.98%
Liczba głosów ważnych:11 169
% głosów ważnych:96.47%
Liczba głosów na listy komitetu:108
% 0.97%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Brodnica 21 766  4 847  4 846  4 719  56  1.19
Bobrowo 5 023  808  808  776  1.16
Brodnica 5 946  969  969  933  10  1.07
Brzozie 2 908  503  503  482  0.83
Górzno 3 193  581  581  562  0.18
Bartniczka 3 689  630  630  605  10  1.65
Jabłonowo Pomorskie 7 253  1 110  1 110  1 074  0.84
Osiek 3 214  468  468  435  0.69
Świedziebnia 4 184  924  924  887  0.34
Zbiczno 3 831  739  739  696  0.43
Ogółem 61 007  11 579  11 578  11 169  108  0.97
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CYWIŃSKA Marta Ewa 55 50.93 0.49
WILKOWSKI Wojciech Sławomir 15 13.89 0.13
HRABSKI Piotr Michał 2 1.85 0.02
SZENDEL Weronika 3 2.78 0.03
POŁĄCZAK Wojciech 3 2.78 0.03
BORUCKA Irena 5 4.63 0.04
ANDUŁA Miłosz 3 2.78 0.03
LASKOWSKA Julia 11 10.19 0.10
RZĄDKOWSKI Kamil Piotr 5 4.63 0.04
DŁUGOSZ Rafał Tomasz 6 5.56 0.05