A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Świedziebnia

Świedziebnia
brak 0.18% 0.33% 0.47% 0.62% 0.77% 0.92% 1.06% 1.21% 1.36% 1.50%
danych 0.32% 0.46% 0.61% 0.76% 0.91% 1.05% 1.20% 1.35% 1.49% 1.65%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 184
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:924
Liczba ważnych kart:924
Frekwencja wyborcza:22.08%
Liczba głosów ważnych:887
% głosów ważnych:96.00%
Liczba głosów na listy komitetu:3
% 0.34%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CYWIŃSKA Marta Ewa 0 0.00 0.00
WILKOWSKI Wojciech Sławomir 1 33.33 0.11
HRABSKI Piotr Michał 0 0.00 0.00
SZENDEL Weronika 0 0.00 0.00
POŁĄCZAK Wojciech 0 0.00 0.00
BORUCKA Irena 0 0.00 0.00
ANDUŁA Miłosz 0 0.00 0.00
LASKOWSKA Julia 1 33.33 0.11
RZĄDKOWSKI Kamil Piotr 0 0.00 0.00
DŁUGOSZ Rafał Tomasz 1 33.33 0.11