A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Nowa Wieś Wielka

Nowa Wieś Wielka
brak 3.81% 3.92% 4.04% 4.15% 4.26% 4.38% 4.49% 4.60% 4.71% 4.83%
danych 3.91% 4.03% 4.14% 4.25% 4.37% 4.48% 4.59% 4.70% 4.82% 4.94%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 399
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 512
Liczba ważnych kart:1 512
Frekwencja wyborcza:20.44%
Liczba głosów ważnych:1 447
% głosów ważnych:95.70%
Liczba głosów na listy komitetu:65
% 4.49%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZCZUKA Kazimiera 53 81.54 3.66
KRUPA Łukasz Marcin 4 6.15 0.28
STRAUSS Hanna Barbara 0 0.00 0.00
KRÓLEWICZ Mirosław 1 1.54 0.07
BOROWSKA Joanna Małgorzata 3 4.62 0.21
KWAŚNIEWSKI Jacek Łukasz 2 3.08 0.14
FALKOWSKA-WIERCZEWSKA Natalia Maria 1 1.54 0.07
WOJTAS Jarosław Andrzej 0 0.00 0.00
CIEŚLAKOWSKA Ewa 0 0.00 0.00
WYDRZYŃSKI Maciej 1 1.54 0.07