A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Sicienko

Sicienko
brak 3.81% 3.92% 4.04% 4.15% 4.26% 4.38% 4.49% 4.60% 4.71% 4.83%
danych 3.91% 4.03% 4.14% 4.25% 4.37% 4.48% 4.59% 4.70% 4.82% 4.94%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 712
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 766
Liczba ważnych kart:1 766
Frekwencja wyborcza:22.90%
Liczba głosów ważnych:1 668
% głosów ważnych:94.45%
Liczba głosów na listy komitetu:72
% 4.32%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZCZUKA Kazimiera 52 72.22 3.12
KRUPA Łukasz Marcin 6 8.33 0.36
STRAUSS Hanna Barbara 1 1.39 0.06
KRÓLEWICZ Mirosław 1 1.39 0.06
BOROWSKA Joanna Małgorzata 0 0.00 0.00
KWAŚNIEWSKI Jacek Łukasz 4 5.56 0.24
FALKOWSKA-WIERCZEWSKA Natalia Maria 3 4.17 0.18
WOJTAS Jarosław Andrzej 3 4.17 0.18
CIEŚLAKOWSKA Ewa 2 2.78 0.12
WYDRZYŃSKI Maciej 0 0.00 0.00