A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Solec Kujawski

Solec Kujawski
brak 3.81% 3.92% 4.04% 4.15% 4.26% 4.38% 4.49% 4.60% 4.71% 4.83%
danych 3.91% 4.03% 4.14% 4.25% 4.37% 4.48% 4.59% 4.70% 4.82% 4.94%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:12 887
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 826
Liczba ważnych kart:2 825
Frekwencja wyborcza:21.93%
Liczba głosów ważnych:2 733
% głosów ważnych:96.74%
Liczba głosów na listy komitetu:104
% 3.81%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZCZUKA Kazimiera 67 64.42 2.45
KRUPA Łukasz Marcin 15 14.42 0.55
STRAUSS Hanna Barbara 3 2.88 0.11
KRÓLEWICZ Mirosław 2 1.92 0.07
BOROWSKA Joanna Małgorzata 1 0.96 0.04
KWAŚNIEWSKI Jacek Łukasz 2 1.92 0.07
FALKOWSKA-WIERCZEWSKA Natalia Maria 3 2.88 0.11
WOJTAS Jarosław Andrzej 1 0.96 0.04
CIEŚLAKOWSKA Ewa 1 0.96 0.04
WYDRZYŃSKI Maciej 9 8.65 0.33