A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Golub-Dobrzyń

Golub-Dobrzyń
brak 1.32% 1.59% 1.85% 2.12% 2.38% 2.65% 2.92% 3.18% 3.45% 3.71%
danych 1.58% 1.84% 2.11% 2.37% 2.64% 2.91% 3.17% 3.44% 3.70% 3.98%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 822
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:959
Liczba ważnych kart:959
Frekwencja wyborcza:14.06%
Liczba głosów ważnych:904
% głosów ważnych:94.26%
Liczba głosów na listy komitetu:36
% 3.98%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZCZUKA Kazimiera 22 61.11 2.43
KRUPA Łukasz Marcin 3 8.33 0.33
STRAUSS Hanna Barbara 2 5.56 0.22
KRÓLEWICZ Mirosław 0 0.00 0.00
BOROWSKA Joanna Małgorzata 1 2.78 0.11
KWAŚNIEWSKI Jacek Łukasz 4 11.11 0.44
FALKOWSKA-WIERCZEWSKA Natalia Maria 0 0.00 0.00
WOJTAS Jarosław Andrzej 2 5.56 0.22
CIEŚLAKOWSKA Ewa 1 2.78 0.11
WYDRZYŃSKI Maciej 1 2.78 0.11