A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Golub-Dobrzyń

Golub-Dobrzyń
brak 0.56% 0.71% 0.86% 1.02% 1.17% 1.32% 1.47% 1.62% 1.78% 1.93%
danych 0.70% 0.85% 1.01% 1.16% 1.31% 1.46% 1.61% 1.77% 1.92% 2.08%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 822
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:959
Liczba ważnych kart:959
Frekwencja wyborcza:14.06%
Liczba głosów ważnych:904
% głosów ważnych:94.26%
Liczba głosów na listy komitetu:12
% 1.33%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CYWIŃSKA Marta Ewa 4 33.33 0.44
WILKOWSKI Wojciech Sławomir 3 25.00 0.33
HRABSKI Piotr Michał 0 0.00 0.00
SZENDEL Weronika 0 0.00 0.00
POŁĄCZAK Wojciech 0 0.00 0.00
BORUCKA Irena 1 8.33 0.11
ANDUŁA Miłosz 3 25.00 0.33
LASKOWSKA Julia 1 8.33 0.11
RZĄDKOWSKI Kamil Piotr 0 0.00 0.00
DŁUGOSZ Rafał Tomasz 0 0.00 0.00