A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Radomin

Radomin
brak 0.56% 0.71% 0.86% 1.02% 1.17% 1.32% 1.47% 1.62% 1.78% 1.93%
danych 0.70% 0.85% 1.01% 1.16% 1.31% 1.46% 1.61% 1.77% 1.92% 2.08%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 270
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:556
Liczba ważnych kart:556
Frekwencja wyborcza:17.00%
Liczba głosów ważnych:529
% głosów ważnych:95.14%
Liczba głosów na listy komitetu:11
% 2.08%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CYWIŃSKA Marta Ewa 5 45.45 0.95
WILKOWSKI Wojciech Sławomir 0 0.00 0.00
HRABSKI Piotr Michał 0 0.00 0.00
SZENDEL Weronika 1 9.09 0.19
POŁĄCZAK Wojciech 0 0.00 0.00
BORUCKA Irena 0 0.00 0.00
ANDUŁA Miłosz 1 9.09 0.19
LASKOWSKA Julia 2 18.18 0.38
RZĄDKOWSKI Kamil Piotr 1 9.09 0.19
DŁUGOSZ Rafał Tomasz 1 9.09 0.19