A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Gmina Kikół

Kikół
brak 3.22% 6.64% 10.05% 13.47% 16.88% 20.30% 23.71% 27.13% 30.54% 33.96%
danych 6.63% 10.04% 13.46% 16.87% 20.29% 23.70% 27.12% 30.53% 33.95% 37.37%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 735
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 453
Liczba ważnych kart:1 453
Frekwencja wyborcza:25.34%
Liczba głosów ważnych:1 368
% głosów ważnych:94.15%
Liczba głosów na listy komitetu:44
% 3.22%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZEMKE Janusz Władysław 34 77.27 2.49
KRZYŻANOWSKA Elżbieta 2 4.55 0.15
POLAK Urszula 2 4.55 0.15
GRZĄDZIEL Krzysztof 0 0.00 0.00
IWICKA Urszula 1 2.27 0.07
KOWAROWSKI Łukasz Mariusz 0 0.00 0.00
BRZOSKOWSKA Danuta Wioletta 0 0.00 0.00
WADOŃ Jan 4 9.09 0.29
GAIK-MAZUREK Beata Maria 0 0.00 0.00
MAKOWSKI Maciej Sławomir 1 2.27 0.07