A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Kikół

Kikół
brak 0.62% 0.87% 1.12% 1.36% 1.61% 1.86% 2.11% 2.36% 2.60% 2.85%
danych 0.86% 1.11% 1.35% 1.60% 1.85% 2.10% 2.35% 2.59% 2.84% 3.1%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 735
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 453
Liczba ważnych kart:1 453
Frekwencja wyborcza:25.34%
Liczba głosów ważnych:1 368
% głosów ważnych:94.15%
Liczba głosów na listy komitetu:15
% 1.10%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZCZUKA Kazimiera 8 53.33 0.58
KRUPA Łukasz Marcin 0 0.00 0.00
STRAUSS Hanna Barbara 0 0.00 0.00
KRÓLEWICZ Mirosław 0 0.00 0.00
BOROWSKA Joanna Małgorzata 0 0.00 0.00
KWAŚNIEWSKI Jacek Łukasz 0 0.00 0.00
FALKOWSKA-WIERCZEWSKA Natalia Maria 0 0.00 0.00
WOJTAS Jarosław Andrzej 3 20.00 0.22
CIEŚLAKOWSKA Ewa 0 0.00 0.00
WYDRZYŃSKI Maciej 4 26.67 0.29