A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Gmina Lipno

Lipno
brak 3.22% 6.64% 10.05% 13.47% 16.88% 20.30% 23.71% 27.13% 30.54% 33.96%
danych 6.63% 10.04% 13.46% 16.87% 20.29% 23.70% 27.12% 30.53% 33.95% 37.37%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:9 176
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 571
Liczba ważnych kart:1 571
Frekwencja wyborcza:17.12%
Liczba głosów ważnych:1 489
% głosów ważnych:94.78%
Liczba głosów na listy komitetu:178
% 11.95%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZEMKE Janusz Władysław 54 30.34 3.63
KRZYŻANOWSKA Elżbieta 6 3.37 0.40
POLAK Urszula 4 2.25 0.27
GRZĄDZIEL Krzysztof 14 7.87 0.94
IWICKA Urszula 3 1.69 0.20
KOWAROWSKI Łukasz Mariusz 0 0.00 0.00
BRZOSKOWSKA Danuta Wioletta 4 2.25 0.27
WADOŃ Jan 91 51.12 6.11
GAIK-MAZUREK Beata Maria 0 0.00 0.00
MAKOWSKI Maciej Sławomir 2 1.12 0.13