A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Miasto Strzelno

Strzelno
brak 14.73% 15.50% 16.27% 17.05% 17.82% 18.59% 19.36% 20.13% 20.91% 21.68%
danych 15.49% 16.26% 17.04% 17.81% 18.58% 19.35% 20.12% 20.90% 21.67% 22.45%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:9 692
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 728
Liczba ważnych kart:1 728
Frekwencja wyborcza:17.83%
Liczba głosów ważnych:1 649
% głosów ważnych:95.43%
Liczba głosów na listy komitetu:284
% 17.22%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZEMKE Janusz Władysław 259 91.20 15.71
KRZYŻANOWSKA Elżbieta 7 2.46 0.42
POLAK Urszula 8 2.82 0.49
GRZĄDZIEL Krzysztof 3 1.06 0.18
IWICKA Urszula 2 0.70 0.12
KOWAROWSKI Łukasz Mariusz 1 0.35 0.06
BRZOSKOWSKA Danuta Wioletta 0 0.00 0.00
WADOŃ Jan 1 0.35 0.06
GAIK-MAZUREK Beata Maria 2 0.70 0.12
MAKOWSKI Maciej Sławomir 1 0.35 0.06