A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Jeżewo

Jeżewo
brak 0.96% 1.20% 1.43% 1.67% 1.91% 2.15% 2.38% 2.62% 2.86% 3.09%
danych 1.19% 1.42% 1.66% 1.90% 2.14% 2.37% 2.61% 2.85% 3.08% 3.33%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 276
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 230
Liczba ważnych kart:1 230
Frekwencja wyborcza:19.60%
Liczba głosów ważnych:1 156
% głosów ważnych:93.98%
Liczba głosów na listy komitetu:27
% 2.34%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CYWIŃSKA Marta Ewa 9 33.33 0.78
WILKOWSKI Wojciech Sławomir 8 29.63 0.69
HRABSKI Piotr Michał 0 0.00 0.00
SZENDEL Weronika 2 7.41 0.17
POŁĄCZAK Wojciech 0 0.00 0.00
BORUCKA Irena 2 7.41 0.17
ANDUŁA Miłosz 0 0.00 0.00
LASKOWSKA Julia 2 7.41 0.17
RZĄDKOWSKI Kamil Piotr 4 14.81 0.35
DŁUGOSZ Rafał Tomasz 0 0.00 0.00