A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat świecki 

świecki
brak 0.96% 1.20% 1.43% 1.67% 1.91% 2.15% 2.38% 2.62% 2.86% 3.09%
danych 1.19% 1.42% 1.66% 1.90% 2.14% 2.37% 2.61% 2.85% 3.08% 3.33%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:78 093
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 431
Liczba ważnych kart:14 429
Frekwencja wyborcza:18.48%
Liczba głosów ważnych:13 729
% głosów ważnych:95.15%
Liczba głosów na listy komitetu:270
% 1.97%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bukowiec 4 021  598  598  559  13  2.33
Dragacz 5 642  910  910  879  1.02
Drzycim 3 988  776  776  721  24  3.33
Jeżewo 6 276  1 230  1 230  1 156  27  2.34
Lniano 3 299  611  611  585  1.03
Nowe 8 449  1 207  1 207  1 152  16  1.39
Osie 4 316  809  809  761  10  1.31
Pruszcz 7 511  1 651  1 651  1 580  30  1.90
Świecie 26 747  5 207  5 206  4 993  121  2.42
Świekatowo 2 794  675  674  626  0.96
Warlubie 5 050  757  757  717  1.12
Ogółem 78 093  14 431  14 429  13 729  270  1.97
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CYWIŃSKA Marta Ewa 72 26.67 0.52
WILKOWSKI Wojciech Sławomir 94 34.81 0.68
HRABSKI Piotr Michał 8 2.96 0.06
SZENDEL Weronika 13 4.81 0.09
POŁĄCZAK Wojciech 4 1.48 0.03
BORUCKA Irena 7 2.59 0.05
ANDUŁA Miłosz 11 4.07 0.08
LASKOWSKA Julia 8 2.96 0.06
RZĄDKOWSKI Kamil Piotr 41 15.19 0.30
DŁUGOSZ Rafał Tomasz 12 4.44 0.09