A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Warlubie

Warlubie
brak 0.96% 1.20% 1.43% 1.67% 1.91% 2.15% 2.38% 2.62% 2.86% 3.09%
danych 1.19% 1.42% 1.66% 1.90% 2.14% 2.37% 2.61% 2.85% 3.08% 3.33%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 050
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:757
Liczba ważnych kart:757
Frekwencja wyborcza:14.99%
Liczba głosów ważnych:717
% głosów ważnych:94.72%
Liczba głosów na listy komitetu:8
% 1.12%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CYWIŃSKA Marta Ewa 4 50.00 0.56
WILKOWSKI Wojciech Sławomir 1 12.50 0.14
HRABSKI Piotr Michał 1 12.50 0.14
SZENDEL Weronika 0 0.00 0.00
POŁĄCZAK Wojciech 1 12.50 0.14
BORUCKA Irena 0 0.00 0.00
ANDUŁA Miłosz 1 12.50 0.14
LASKOWSKA Julia 0 0.00 0.00
RZĄDKOWSKI Kamil Piotr 0 0.00 0.00
DŁUGOSZ Rafał Tomasz 0 0.00 0.00