A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Nowe

Nowe
brak 0.96% 1.20% 1.43% 1.67% 1.91% 2.15% 2.38% 2.62% 2.86% 3.09%
danych 1.19% 1.42% 1.66% 1.90% 2.14% 2.37% 2.61% 2.85% 3.08% 3.33%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 449
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 207
Liczba ważnych kart:1 207
Frekwencja wyborcza:14.29%
Liczba głosów ważnych:1 152
% głosów ważnych:95.44%
Liczba głosów na listy komitetu:16
% 1.39%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CYWIŃSKA Marta Ewa 4 25.00 0.35
WILKOWSKI Wojciech Sławomir 5 31.25 0.43
HRABSKI Piotr Michał 0 0.00 0.00
SZENDEL Weronika 2 12.50 0.17
POŁĄCZAK Wojciech 0 0.00 0.00
BORUCKA Irena 2 12.50 0.17
ANDUŁA Miłosz 2 12.50 0.17
LASKOWSKA Julia 0 0.00 0.00
RZĄDKOWSKI Kamil Piotr 0 0.00 0.00
DŁUGOSZ Rafał Tomasz 1 6.25 0.09