A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Bukowiec

Bukowiec
brak 0.96% 1.20% 1.43% 1.67% 1.91% 2.15% 2.38% 2.62% 2.86% 3.09%
danych 1.19% 1.42% 1.66% 1.90% 2.14% 2.37% 2.61% 2.85% 3.08% 3.33%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 021
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:598
Liczba ważnych kart:598
Frekwencja wyborcza:14.87%
Liczba głosów ważnych:559
% głosów ważnych:93.48%
Liczba głosów na listy komitetu:13
% 2.33%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CYWIŃSKA Marta Ewa 1 7.69 0.18
WILKOWSKI Wojciech Sławomir 5 38.46 0.89
HRABSKI Piotr Michał 1 7.69 0.18
SZENDEL Weronika 2 15.38 0.36
POŁĄCZAK Wojciech 1 7.69 0.18
BORUCKA Irena 0 0.00 0.00
ANDUŁA Miłosz 0 0.00 0.00
LASKOWSKA Julia 0 0.00 0.00
RZĄDKOWSKI Kamil Piotr 1 7.69 0.18
DŁUGOSZ Rafał Tomasz 2 15.38 0.36