A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Lniano

Lniano
brak 0.96% 1.20% 1.43% 1.67% 1.91% 2.15% 2.38% 2.62% 2.86% 3.09%
danych 1.19% 1.42% 1.66% 1.90% 2.14% 2.37% 2.61% 2.85% 3.08% 3.33%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 299
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:611
Liczba ważnych kart:611
Frekwencja wyborcza:18.52%
Liczba głosów ważnych:585
% głosów ważnych:95.74%
Liczba głosów na listy komitetu:6
% 1.03%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CYWIŃSKA Marta Ewa 0 0.00 0.00
WILKOWSKI Wojciech Sławomir 4 66.67 0.68
HRABSKI Piotr Michał 0 0.00 0.00
SZENDEL Weronika 2 33.33 0.34
POŁĄCZAK Wojciech 0 0.00 0.00
BORUCKA Irena 0 0.00 0.00
ANDUŁA Miłosz 0 0.00 0.00
LASKOWSKA Julia 0 0.00 0.00
RZĄDKOWSKI Kamil Piotr 0 0.00 0.00
DŁUGOSZ Rafał Tomasz 0 0.00 0.00