A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Miasto Nowe

Nowe
brak 7.86% 10.17% 12.48% 14.78% 17.09% 19.40% 21.71% 24.02% 26.32% 28.63%
danych 10.16% 12.47% 14.77% 17.08% 19.39% 21.70% 24.01% 26.31% 28.62% 30.94%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 449
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 207
Liczba ważnych kart:1 207
Frekwencja wyborcza:14.29%
Liczba głosów ważnych:1 152
% głosów ważnych:95.44%
Liczba głosów na listy komitetu:172
% 14.93%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZEMKE Janusz Władysław 147 85.47 12.76
KRZYŻANOWSKA Elżbieta 8 4.65 0.69
POLAK Urszula 6 3.49 0.52
GRZĄDZIEL Krzysztof 2 1.16 0.17
IWICKA Urszula 3 1.74 0.26
KOWAROWSKI Łukasz Mariusz 0 0.00 0.00
BRZOSKOWSKA Danuta Wioletta 2 1.16 0.17
WADOŃ Jan 1 0.58 0.09
GAIK-MAZUREK Beata Maria 1 0.58 0.09
MAKOWSKI Maciej Sławomir 2 1.16 0.17