A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Pruszcz

Pruszcz
brak 0.96% 1.20% 1.43% 1.67% 1.91% 2.15% 2.38% 2.62% 2.86% 3.09%
danych 1.19% 1.42% 1.66% 1.90% 2.14% 2.37% 2.61% 2.85% 3.08% 3.33%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 511
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 651
Liczba ważnych kart:1 651
Frekwencja wyborcza:21.98%
Liczba głosów ważnych:1 580
% głosów ważnych:95.70%
Liczba głosów na listy komitetu:30
% 1.90%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CYWIŃSKA Marta Ewa 13 43.33 0.82
WILKOWSKI Wojciech Sławomir 5 16.67 0.32
HRABSKI Piotr Michał 2 6.67 0.13
SZENDEL Weronika 3 10.00 0.19
POŁĄCZAK Wojciech 0 0.00 0.00
BORUCKA Irena 0 0.00 0.00
ANDUŁA Miłosz 4 13.33 0.25
LASKOWSKA Julia 0 0.00 0.00
RZĄDKOWSKI Kamil Piotr 1 3.33 0.06
DŁUGOSZ Rafał Tomasz 2 6.67 0.13