A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Gostycyn

Gostycyn
brak 1.12% 1.33% 1.53% 1.74% 1.95% 2.16% 2.36% 2.57% 2.78% 2.98%
danych 1.32% 1.52% 1.73% 1.94% 2.15% 2.35% 2.56% 2.77% 2.97% 3.19%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 144
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:992
Liczba ważnych kart:992
Frekwencja wyborcza:23.94%
Liczba głosów ważnych:929
% głosów ważnych:93.65%
Liczba głosów na listy komitetu:18
% 1.94%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZCZUKA Kazimiera 6 33.33 0.65
KRUPA Łukasz Marcin 3 16.67 0.32
STRAUSS Hanna Barbara 1 5.56 0.11
KRÓLEWICZ Mirosław 2 11.11 0.22
BOROWSKA Joanna Małgorzata 0 0.00 0.00
KWAŚNIEWSKI Jacek Łukasz 2 11.11 0.22
FALKOWSKA-WIERCZEWSKA Natalia Maria 2 11.11 0.22
WOJTAS Jarosław Andrzej 2 11.11 0.22
CIEŚLAKOWSKA Ewa 0 0.00 0.00
WYDRZYŃSKI Maciej 0 0.00 0.00