A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Gmina Książki

Książki
brak 13.95% 14.77% 15.59% 16.41% 17.23% 18.05% 18.86% 19.68% 20.50% 21.32%
danych 14.76% 15.58% 16.40% 17.22% 18.04% 18.85% 19.67% 20.49% 21.31% 22.14%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 407
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:530
Liczba ważnych kart:530
Frekwencja wyborcza:15.56%
Liczba głosów ważnych:509
% głosów ważnych:96.04%
Liczba głosów na listy komitetu:71
% 13.95%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZEMKE Janusz Władysław 62 87.32 12.18
KRZYŻANOWSKA Elżbieta 3 4.23 0.59
POLAK Urszula 1 1.41 0.20
GRZĄDZIEL Krzysztof 3 4.23 0.59
IWICKA Urszula 0 0.00 0.00
KOWAROWSKI Łukasz Mariusz 0 0.00 0.00
BRZOSKOWSKA Danuta Wioletta 0 0.00 0.00
WADOŃ Jan 1 1.41 0.20
GAIK-MAZUREK Beata Maria 0 0.00 0.00
MAKOWSKI Maciej Sławomir 1 1.41 0.20