A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat wąbrzeski 

wąbrzeski
brak 13.95% 14.77% 15.59% 16.41% 17.23% 18.05% 18.86% 19.68% 20.50% 21.32%
danych 14.76% 15.58% 16.40% 17.22% 18.04% 18.85% 19.67% 20.49% 21.31% 22.14%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:27 646
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 537
Liczba ważnych kart:4 537
Frekwencja wyborcza:16.41%
Liczba głosów ważnych:4 340
% głosów ważnych:95.66%
Liczba głosów na listy komitetu:819
% 18.87%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Wąbrzeźno 10 958  2 173  2 173  2 082  461  22.14
Dębowa Łąka 2 544  373  373  358  62  17.32
Książki 3 407  530  530  509  71  13.95
Płużnica 3 930  631  631  607  97  15.98
Wąbrzeźno 6 807  830  830  784  128  16.33
Ogółem 27 646  4 537  4 537  4 340  819  18.87
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZEMKE Janusz Władysław 706 86.20 16.27
KRZYŻANOWSKA Elżbieta 26 3.17 0.60
POLAK Urszula 33 4.03 0.76
GRZĄDZIEL Krzysztof 8 0.98 0.18
IWICKA Urszula 8 0.98 0.18
KOWAROWSKI Łukasz Mariusz 4 0.49 0.09
BRZOSKOWSKA Danuta Wioletta 17 2.08 0.39
WADOŃ Jan 2 0.24 0.05
GAIK-MAZUREK Beata Maria 5 0.61 0.12
MAKOWSKI Maciej Sławomir 10 1.22 0.23