A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Gmina Dębowa Łąka

Dębowa Łąka
brak 13.95% 14.77% 15.59% 16.41% 17.23% 18.05% 18.86% 19.68% 20.50% 21.32%
danych 14.76% 15.58% 16.40% 17.22% 18.04% 18.85% 19.67% 20.49% 21.31% 22.14%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 544
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:373
Liczba ważnych kart:373
Frekwencja wyborcza:14.66%
Liczba głosów ważnych:358
% głosów ważnych:95.98%
Liczba głosów na listy komitetu:62
% 17.32%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZEMKE Janusz Władysław 46 74.19 12.85
KRZYŻANOWSKA Elżbieta 0 0.00 0.00
POLAK Urszula 2 3.23 0.56
GRZĄDZIEL Krzysztof 0 0.00 0.00
IWICKA Urszula 2 3.23 0.56
KOWAROWSKI Łukasz Mariusz 2 3.23 0.56
BRZOSKOWSKA Danuta Wioletta 9 14.52 2.51
WADOŃ Jan 0 0.00 0.00
GAIK-MAZUREK Beata Maria 0 0.00 0.00
MAKOWSKI Maciej Sławomir 1 1.61 0.28