A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Gmina Płużnica

Płużnica
brak 13.95% 14.77% 15.59% 16.41% 17.23% 18.05% 18.86% 19.68% 20.50% 21.32%
danych 14.76% 15.58% 16.40% 17.22% 18.04% 18.85% 19.67% 20.49% 21.31% 22.14%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 930
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:631
Liczba ważnych kart:631
Frekwencja wyborcza:16.06%
Liczba głosów ważnych:607
% głosów ważnych:96.20%
Liczba głosów na listy komitetu:97
% 15.98%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZEMKE Janusz Władysław 82 84.54 13.51
KRZYŻANOWSKA Elżbieta 3 3.09 0.49
POLAK Urszula 7 7.22 1.15
GRZĄDZIEL Krzysztof 1 1.03 0.16
IWICKA Urszula 1 1.03 0.16
KOWAROWSKI Łukasz Mariusz 0 0.00 0.00
BRZOSKOWSKA Danuta Wioletta 0 0.00 0.00
WADOŃ Jan 0 0.00 0.00
GAIK-MAZUREK Beata Maria 0 0.00 0.00
MAKOWSKI Maciej Sławomir 3 3.09 0.49