A  A+ A+

Miasto Chodecz

Chodecz
brak 11.94% 13.04% 14.14% 15.24% 16.34% 17.44% 18.53% 19.63% 20.73% 21.83%
danych 13.03% 14.13% 15.23% 16.33% 17.43% 18.52% 19.62% 20.72% 21.82% 22.93%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 139
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:614
Liczba ważnych kart:614
Frekwencja wyborcza:11.95%
Liczba głosów ważnych:580
% głosów ważnych:94.46%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  18  3.10
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  10  1.72
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  68  11.72
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  192  33.10
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  19  3.28
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  1.38
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  34  5.86
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  158  27.24
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  73  12.59
  Komitety razem 580  100