A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Miasto Chodecz

Chodecz
brak 0.56% 0.76% 0.95% 1.15% 1.35% 1.55% 1.74% 1.94% 2.14% 2.33%
danych 0.75% 0.94% 1.14% 1.34% 1.54% 1.73% 1.93% 2.13% 2.32% 2.53%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 139
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:614
Liczba ważnych kart:614
Frekwencja wyborcza:11.95%
Liczba głosów ważnych:580
% głosów ważnych:94.46%
Liczba głosów na listy komitetu:8
% 1.38%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MARZEC Maciej Jan 5 62.50 0.86
MICHAŁEK Iwona Krystyna 1 12.50 0.17
KOZŁOWSKI Krzysztof Ryszard 2 25.00 0.34
PROKOPOWICZ Wojciech 0 0.00 0.00
NALASKOWSKI Jacek Andrzej 0 0.00 0.00
BŁĄDEK-MIKOŁAJCZYK Katarzyna 0 0.00 0.00
SOPEL-SZAMOCKA Joanna 0 0.00 0.00
LASKOWSKI Dariusz Jan 0 0.00 0.00
POGONOWSKA-SZADKOWSKA Ewa Monika 0 0.00 0.00
WALKOWIAK Andrzej 0 0.00 0.00