A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat włocławski 

włocławski
brak 0.56% 0.76% 0.95% 1.15% 1.35% 1.55% 1.74% 1.94% 2.14% 2.33%
danych 0.75% 0.94% 1.14% 1.34% 1.54% 1.73% 1.93% 2.13% 2.32% 2.53%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:70 232
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 163
Liczba ważnych kart:10 160
Frekwencja wyborcza:14.47%
Liczba głosów ważnych:9 626
% głosów ważnych:94.74%
Liczba głosów na listy komitetu:156
% 1.62%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kowal 2 948  676  676  622  1.45
Baruchowo 2 885  377  377  359  1.95
Boniewo 2 804  382  382  356  0.56
Brześć Kujawski 9 262  1 345  1 345  1 288  19  1.48
Choceń 6 551  892  892  836  18  2.15
Chodecz 5 139  614  614  580  1.38
Fabianki 7 600  1 174  1 174  1 128  16  1.42
Izbica Kujawska 6 212  743  742  704  12  1.70
Kowal 3 247  412  412  395  10  2.53
Lubanie 3 733  527  527  486  1.65
Lubień Kujawski 6 133  887  886  842  20  2.38
Lubraniec 8 124  1 242  1 242  1 181  15  1.27
Włocławek 5 594  892  891  849  12  1.41
Ogółem 70 232  10 163  10 160  9 626  156  1.62
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MARZEC Maciej Jan 67 42.95 0.70
MICHAŁEK Iwona Krystyna 13 8.33 0.14
KOZŁOWSKI Krzysztof Ryszard 21 13.46 0.22
PROKOPOWICZ Wojciech 17 10.90 0.18
NALASKOWSKI Jacek Andrzej 4 2.56 0.04
BŁĄDEK-MIKOŁAJCZYK Katarzyna 5 3.21 0.05
SOPEL-SZAMOCKA Joanna 2 1.28 0.02
LASKOWSKI Dariusz Jan 10 6.41 0.10
POGONOWSKA-SZADKOWSKA Ewa Monika 12 7.69 0.12
WALKOWIAK Andrzej 5 3.21 0.05