A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Tarnogród

Tarnogród
brak 0.63% 1.14% 1.64% 2.15% 2.66% 3.17% 3.67% 4.18% 4.69% 5.19%
danych 1.13% 1.63% 2.14% 2.65% 3.16% 3.66% 4.17% 4.68% 5.18% 5.7%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 595
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 466
Liczba ważnych kart:1 466
Frekwencja wyborcza:26.20%
Liczba głosów ważnych:1 425
% głosów ważnych:97.20%
Liczba głosów na listy komitetu:24
% 1.68%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NOWACKA Barbara Anna 14 58.33 0.98
KURCZUK Grzegorz 2 8.33 0.14
POLZ-GRUSZKA Dorota Beata 4 16.67 0.28
POZNAŃSKI Marek 1 4.17 0.07
LIPIŃSKA Paulina 1 4.17 0.07
PALONKA Marek Franciszek 0 0.00 0.00
WÓJCIK Dorota Ewa 1 4.17 0.07
PŁACHTA Łukasz Jan 0 0.00 0.00
POPIOŁEK Zofia 0 0.00 0.00
KABACIŃSKI Michał 1 4.17 0.07