A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Gmina Dorohusk

Dorohusk
brak 1.78% 2.26% 2.74% 3.23% 3.71% 4.19% 4.67% 5.15% 5.64% 6.12%
danych 2.25% 2.73% 3.22% 3.70% 4.18% 4.66% 5.14% 5.63% 6.11% 6.6%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 510
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 012
Liczba ważnych kart:1 012
Frekwencja wyborcza:18.37%
Liczba głosów ważnych:970
% głosów ważnych:95.85%
Liczba głosów na listy komitetu:36
% 3.71%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZYMONA Jan Jacek 22 61.11 2.27
SŁOWIK Katarzyna Danuta 0 0.00 0.00
DEMCZUK Andrzej Marcin 1 2.78 0.10
POPEK Amadeusz Jan 1 2.78 0.10
HOŁOWNIA Magdalena 0 0.00 0.00
BIAŁOBRZEWSKA Inez Monika 1 2.78 0.10
BIŁANT Paweł 1 2.78 0.10
BOLIBOK Małgorzata 1 2.78 0.10
KEMPISTY Monika Katarzyna 0 0.00 0.00
KORWIN-MIKKE Kacper Mikołaj 9 25.00 0.93