A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat chełmski 

chełmski
brak 1.78% 2.26% 2.74% 3.23% 3.71% 4.19% 4.67% 5.15% 5.64% 6.12%
danych 2.25% 2.73% 3.22% 3.70% 4.18% 4.66% 5.14% 5.63% 6.11% 6.6%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:64 838
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 222
Liczba ważnych kart:12 220
Frekwencja wyborcza:18.85%
Liczba głosów ważnych:11 721
% głosów ważnych:95.92%
Liczba głosów na listy komitetu:502
% 4.28%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Rejowiec Fabryczny 3 687  643  643  627  28  4.47
Białopole 2 609  441  441  424  12  2.83
Chełm 11 100  2 538  2 538  2 466  105  4.26
Dorohusk 5 510  1 012  1 012  970  36  3.71
Dubienka 2 149  413  413  400  13  3.25
Kamień 3 287  632  632  606  40  6.60
Leśniowice 3 167  578  578  554  13  2.35
Rejowiec Fabryczny 3 581  556  556  530  20  3.77
Ruda-Huta 3 789  828  828  782  49  6.27
Sawin 4 664  906  906  858  56  6.53
Siedliszcze 5 624  828  828  787  14  1.78
Wierzbica 4 296  883  882  838  25  2.98
Wojsławice 3 319  667  666  645  33  5.12
Żmudź 2 656  526  526  508  16  3.15
Rejowiec 5 400  771  771  726  42  5.79
Ogółem 64 838  12 222  12 220  11 721  502  4.28
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZYMONA Jan Jacek 229 45.62 1.95
SŁOWIK Katarzyna Danuta 30 5.98 0.26
DEMCZUK Andrzej Marcin 16 3.19 0.14
POPEK Amadeusz Jan 5 1.00 0.04
HOŁOWNIA Magdalena 9 1.79 0.08
BIAŁOBRZEWSKA Inez Monika 4 0.80 0.03
BIŁANT Paweł 6 1.20 0.05
BOLIBOK Małgorzata 8 1.59 0.07
KEMPISTY Monika Katarzyna 3 0.60 0.03
KORWIN-MIKKE Kacper Mikołaj 192 38.25 1.64