A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Gmina Rejowiec

Rejowiec
brak 1.78% 2.26% 2.74% 3.23% 3.71% 4.19% 4.67% 5.15% 5.64% 6.12%
danych 2.25% 2.73% 3.22% 3.70% 4.18% 4.66% 5.14% 5.63% 6.11% 6.6%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 400
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:771
Liczba ważnych kart:771
Frekwencja wyborcza:14.28%
Liczba głosów ważnych:726
% głosów ważnych:94.16%
Liczba głosów na listy komitetu:42
% 5.79%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZYMONA Jan Jacek 17 40.48 2.34
SŁOWIK Katarzyna Danuta 2 4.76 0.28
DEMCZUK Andrzej Marcin 5 11.90 0.69
POPEK Amadeusz Jan 1 2.38 0.14
HOŁOWNIA Magdalena 0 0.00 0.00
BIAŁOBRZEWSKA Inez Monika 0 0.00 0.00
BIŁANT Paweł 0 0.00 0.00
BOLIBOK Małgorzata 0 0.00 0.00
KEMPISTY Monika Katarzyna 0 0.00 0.00
KORWIN-MIKKE Kacper Mikołaj 17 40.48 2.34