A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Hrubieszów

Hrubieszów
brak 0.95% 1.13% 1.31% 1.49% 1.67% 1.86% 2.04% 2.22% 2.40% 2.58%
danych 1.12% 1.30% 1.48% 1.66% 1.85% 2.03% 2.21% 2.39% 2.57% 2.76%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:15 835
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 349
Liczba ważnych kart:3 349
Frekwencja wyborcza:21.15%
Liczba głosów ważnych:3 262
% głosów ważnych:97.40%
Liczba głosów na listy komitetu:41
% 1.26%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 29 70.73 0.89
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 4 9.76 0.12
PODSTAWKA Karol 0 0.00 0.00
BUJAŁA Adriana Iwona 1 2.44 0.03
ŚWISZCZ Józef Wojciech 0 0.00 0.00
OKOŃ Olga 2 4.88 0.06
WUCZKO Tomasz 0 0.00 0.00
SMOLAK Monika 2 4.88 0.06
PEŁKA Jarosław 3 7.32 0.09
ROWIŃSKI Wojciech 0 0.00 0.00